Tuesday, February 5, 2008

ကေလးေလးမ်ားကေလးေလးမ်ားႏွုတ္တရာ စာတလံုး
ျပံဳးလို ့သာၾကည့္ သူမသိ
ျမန္မာျပည္မွာေမြးဖြား၏...။


ျငိမ္းေဇဦး

No comments:

Post a Comment