Tuesday, July 15, 2008

အနွစ္ရတနာေမႊး

ဆံုးရွံုးရမွဳေတြက
ဆြဲခ်သြားျပန္ပါျပီ
အနွစ္ရတနာေမႊး ကို
အခ်စ္အနာေသြးအျဖစ္နဲ႔...။

ျငိမ္းေဇဦး

No comments:

Post a Comment