Saturday, July 12, 2008

အေခ်ာင္းအက်စ္


ၾကံ တစ္ပင္ကို
လူမျမင္ခင္ ခ်ဳိးလာခဲ့တယ္
ဓါးမရွိဘူး
ကိစၥမရွိဘူး သြား ရွိတယ္။

ၾကံဖတ္ကိုပါးေစာင္ကိုက္ခြာတယ္
သြားနာတယ္ တကယ္ မာတဲ႔ၾကံ။

ခ်ဳိ လို႔ေအးလို႔
အရည္ကရႊန္း လူကို လန္းသြားသပ။

အေခ်ာင္းအက်စ္ ကို တဆစ္ျခင္းခြာ
အသာ၀ါး ေျဖးေျဖး အရသာခံ
ဘာမွမက်န္တဲ႔ အဖတ္ေတြ ေထြးေထြးခ်။

ေၾသာ္ ...ဒါနဲ႔ ကေလးမရယ္
အခ်စ္အေၾကာင္းကေတာ့
အေခ်ာင္းအက်စ္ပါပဲကြယ္
ဘယ္လို၀ါး၀ါး ခ်ဳိသြားရမယ္ဟဲ့။

ျငိမး္ေဇဦး

No comments:

Post a Comment