Saturday, January 10, 2009

တတိယလင္းနို႔ေပါက္စ

ေရွ ့တမိ်ဳးေနာက္တမိ်ဳးန ဲ့
ေဇာက္ထိုးဆြဲ ေသာက္က်ိဳးနဲ
မင္းမို ့.....
လင္းနို ့ျဖစ္ရပေလတယ္ငါ့လူရယ္...

ျငိမး္ေဇဦး